Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 09556 271
факс: 09556 272
email: dgs_govejda@abv.bg
Адрес
с.Говежда, ПК 3474
общ. Г.Дамяново, обл. Монтана
Карта Вижте ДГС Говежда на по-голяма карта